PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lidia Greszata

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena wybranych późnych powikłań ze strony układu krążenia u chorych na nowotwór zarodkowy jądra po leczeniu cytostatycznym programem BEP
Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Lidia Greszata, Krzysztof Kubiak, Tomasz Demkow