PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych u pacjentów chorych na nowotwór zarodkowy jądra po skutecznym leczeniu onkologicznym
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Krzysztof Kubiak, Piotr Wiechno, Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow