PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Analiza polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w genach CYP17 iSRD5A2 u pacjentów chorych na raka prostaty
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Monika Gos, Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Przemysław Janik