PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Analiza związku jakości życia i funkcji seksualnych z gospodarką hormonalną u chorych na nowotwór zarodkowy jądra wiele lat po skutecznym leczeniu onkologicznym. Doniesienie wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Krzysztof Kubiak, Tomasz Demkow