PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Romuald Pietraszun

Urologia Polska 1991/44/3

Dr wszecbnauk lekarskich Arno Kleszczelski (1899—1970)
Romuald Pietraszun

Urologia Polska 1985/38/3

ZASTOSOWANIE ELASTYCZNEGO CEWNIKA ?S" W OPERACJACH WYTWÓRCZYCH POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO (DONIESIENIE TYMCZASOWE)
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Konrad Pietraszun

Urologia Polska 1983/36/4

Ropień okołonerkowy w przebiegu zapalenia biodrowo-grzebieniowej kaletki maziowej
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Mirosław Bin, Jacek Pietrzykowski

Urologia Polska 1983/36/3

Częstość występowania współistniejących chorób pęcherza moczowego operowanych jednoczasowo z gruczolakiem stercza
Józef Matych, Eugeniusz Miękoś, Romuald Pietraszun

Urologia Polska 1979/32/3

Obustronny pierwotny guz moczowodu
Mirosław Bin, Romuald Pietraszun

Urologia Polska 1979/32/2

Postępowanie w przypadku uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych w czasie operacji wycięcia nerki
Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Stanisław Kostenko, Mirosław Bin

Urologia Polska 1978/31/1

Analiza operacji z powodu kamicy górnych dróg moczowych
Stanisław Cieśliński, Romuald Pietraszun, Eugeniusz Miękoś