PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ludwik Jerzy Mazurek

Urologia Polska 1993/46/3

Szczególny zbiornik jelitowy z zastawką hydrauliczną. Benchekrouna
Zofia Salska, Ludwik Jerzy Mazurek

Urologia Polska 1992/45/4

Gruźlica nerek (zasady rozpoznawania i leczenia)
Ludwik Jerzy Mazurek

Urologia Polska 1984/37/3

GRUŹLICA UROGENITALNA (POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU)
Ludwik Jerzy Mazurek
ROLA PLASTYK PĘCHERZOWO-JELITOWYCH W LECZENIU NEUROGENNEJ DYSFUNKCJI PĘCHERZA
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda

Urologia Polska 1984/37/2

PONADPĘCHERZOWE ODPROWADZENIE MOCZU ZA POŚREDNICTWEM SZCZELNEGO PĘCHERZA JELITOWEGO
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Sławomir Gniadzik, Ryszard Maranda, Paweł Wędzikowski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Samoistne pęknięcie nerki
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński, Ireneusz Cyperling

Urologia Polska 1979/32/3

Rak in situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński
Rak in situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński

Urologia Polska 1979/32/2

Ureterolithotomia transversalis
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska

Urologia Polska 1978/31/1

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Szwecji
Ludwik Jerzy Mazurek