PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2008/61/3

Zmodyfikowana metoda fenestracji osłonek jądra w zapobieganiu powstawania pooperacyjnego wodniaka jądra po operacji żylaków powrózka nasiennego
Marek Krakós, Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2007/60/2

Badanie termograficzne w diagnozowaniu młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego. Doniesienie wstępne
Wojciech Kuzański, Adam Olszewski, Andrzej Napieralski, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2007/60/1

Should a poorly differentiated epithelial feature of Wilms' tumor be considered an unfavourable prognostic factor?
Jerzy Niedzielski, Rafał Becht, Katarzyna Taran

Urologia Polska 2005/58/1

Odległe wyniki leczenia chłopców z powodu wnętrostwa. Część 2: Czynność spermatogenetyczna i hormonalna
Wojciech Kuzański, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2004/57/4

Odległe wyniki leczenia chłopców z wnętrostwem. Część I: Wielkość gonady i ryzyko przemiany nowotworowej
Wojciech Kuzański, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2004/57/2

Wnętrostwo - nieprawidłowości budowy morfologicznej gonady i zaburzenia immunologiczne mające wpływ na płodność
Wojciech Kuzański, Maria Koziarkiewicz, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2001/54/4

Nieprawidłowości w budowie jądra, najądrza i nasieniowodu u chłopców z wnętrostwem
Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2000/53/2

NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Jerzy Niedzielski, Dariusz Paduch, Mieczysław Miodek
ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. CZ. SZYMKIEWICZA DO PRACY: NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Jerzy Niedzielski, Dariusz Paduch, Mieczysław Miodek

Urologia Polska 1999/52/4

EKSPRESJA RECEPTORÓW ESTROGENOWYM I PROGESTERONOWYCH W TKANKACH OKOŁOJĄDROWYCH U CHŁOPCÓW Z WNĘTROSTWEM - DONIESIENIE WSTĘPNE
Przemysław Przewratil, Józef Kobos, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 1999/52/3

ZESPÓŁ OSTREJ MOSZNY U DZIECI. LECZENIE ZACHOWAWCZE CZY OPERACYJNE?
Katarzyna Radomska, Adrianna Majewska, Zbigniew Jankowski, Jerzy Niedzielski