PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Goł±b

Urologia Polska 2008/61/2

Laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu
Marcin Słojewski, Tomasz ¦luzar, Adam Goł±b, Jerzy Chłodny, Samir Zeair, Marek Umiński, Krzysztof Dziewanowski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Tumorektomia laparoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego jako odwzorowanie techniki operacji otwartej
Marcin Słojewski, Marcin Gałęski, Artur Lemiński, Adam Goł±b, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
Topografia raka stercza w biopsji saturacyjnej pierwszorazowej i kolejnej
Adam Goł±b, Michał Soczawa, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
Radykalna nefrektomia laparoskopowa w przypadkach guzów T3
Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski
Polimorfizm n372h w genie BRCA2 u chorych na raka gruczołu krokowego w populacji polskiej
Bartłomiej Gliniewicz, Cezary Cybulski, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński

Urologia Polska 2008/61/1

Adenomektomia laparoskopowa w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Marcin Gałęski, Andrzej Sikorski
Czę¶ciowe laparoskopowe wycięcie pęcherza moczowego z powodu endometriozy
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Artur Lemiński, Piotr Petrasz, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/3

The forgotten double J ureteral stent
Adam Goł±b, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.2 - Prospektywna ocena wyników pierwszorazowej biopsji stercza wykonanej technik± sze¶ciu pól i saturacyjn±
Adam Goł±b, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 15.1 - Technika uproszczonej nefropeksji laparoskopowej z dostępu pozaotrzewnowego
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski
KOD: 9.3 - Radykalna nefrektomia laparoskopowa standardem postępowania w przypadku guzów T1N0
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski
KOD: 15.2 - Laparoskopowe usunięcie uchyłka pęcherza moczowego - do¶wiadczenia własne na podstawie czterech przypadków
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Pacjent w obliczu choroby nowotworowej, hospitalizacji i leczenia
Adam Goł±b, Marcin Słojewski
Wyniki leczenia chorych z objawow± nefroptoz± metod± retroperitoneoskopowej nefropeksji
Marcin Słojewski, Agata Kaliszczak, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/3

Chirurgia laparoskopowa górnych dróg moczowych z dostępu pozaotrzewnowego z użyciem trzech trokarów jako etap na drodze zmniejszania inwazyjno¶ci techniki retroperitoneoskopii
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
Ureterolitotomia laparoskopowa - alternatywa dla operacji otwartej
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/2a

API-1: Biopsja saturacyjna prostaty w znieczuleniu lokalnym - do¶wiadczenia własne
Adam Goł±b, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
API-3: Charakterystyka kliniczna uwarunkowanych dziedzicznie i sporadycznych raków gruczołu krokowego
Bartłomiej Gliniewicz, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski
SNI-1: Kwalifikacja do laparoskopowego usunięcia nieczynnej nerki może prowadzić do przeoczenia choroby nowotworowej
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Artur Lemiński, Bartłomiej Gliniewicz, Tomasz Huzarski, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2003/56/2

Metoda usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego u kobiet
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/3

Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego
Adam Goł±b, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/2

Cystektomia laparoskopowa - do¶wiadczenia własne na podstawie dwóch przypadków
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2002/55/1

Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jako¶ć życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza
Marcin Słojewski, Adam Goł±b, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2001/54/4

Zgorzel Fourniera - obserwacja trzynastu chorych
Adam Goł±b, Jan Sprogis, Alina Kaczmarek, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 1999/52/3

OLBRZYMI KAMIEŃ W ZASTĘPCZYM PĘCHERZU JELITOWYM
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Adam Goł±b