PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wieńczysław Monita

Urologia Polska 1986/39/1

Ocena wyników urologicznych badań przesiewowych przeprowadzonych wśród pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku (MZRiP) w latach 1978?1984
Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Wieńczysław Monita, Henryk Lesiewicz, Wojciech Włodarczyk, Zdzisław Leńko, Czesław Pawlak, Romuald Kozłowski
Ultrasonografia moszny. ocena wyników badań u 133 chorych
Wojciech Włodarczyk, Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita, Czesław Pawlak
Ocena stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego przy pomocy ultrasonografii
Eugeniusz Miękoś, Wojciech Włodarczyk, Wieńczysław Monita

Urologia Polska 1980/33/4

Trudności w rozpoznawaniu radiologicznym tzw. miedniczki wewnątrznerkowej i zewnątrznerkowej
Andrzej Sikorski, Wieńczysław Monita, Jerzy Olszewski

Urologia Polska 1980/33/2

Ocena radiologiczna i patomorfologiczna nerki kró­lika po częściowej resekcji miąższu aparatem UO-60
Eugeniusz Miękoś, Edward Spychalski, Stanisław Cieśliński, Andrzej Sikorski, Zdzisław Leńko, Wieńczysław Monita, Marian Brocki

Urologia Polska 1979/32/2

Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu po prostatektomii
Jan Leńko, Wieńczysław Monita

Urologia Polska 1978/31/4

Kielichy zewnątrznerkowe jako przyczyna kamicy i wodonercza
Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita

Urologia Polska 1978/31/1

Wyniki kruszenia kamieni pęcherza moczowego aparatem Urat-1
Jan Leńko, Stanisław Cieśliński, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Leńko, Wieńczysław Monita