PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bohdan Bieniak

Urologia Polska 1999/52/4

OPERACJE NAPRAWCZE POWIKŁAŃ W OBRĘBIE ZESPOLENIA MOCZOWODOWO-PĘCHERZOWEGO PO PRZESZCZEPIENIU NERKI
Józef Matych, Andrzej Święs, Jerzy Żurek, Konrad Pietraszun, Jacek Pietrzykowski, Barbara Krauze, Bohdan Bieniak, Agnieszka Skrzypek, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna

Urologia Polska 1987/40/1

OCENA WIELKOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA ZA POMOCĄ ULTRASONOGRAFII
Józef Matych, Konrad Pietraszun, Bohdan Bieniak

Urologia Polska 1985/38/3

ZASTOSOWANIE ELASTYCZNEGO CEWNIKA ?S" W OPERACJACH WYTWÓRCZYCH POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO (DONIESIENIE TYMCZASOWE)
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Konrad Pietraszun

Urologia Polska 1983/36/4

Ropień okołonerkowy w przebiegu zapalenia biodrowo-grzebieniowej kaletki maziowej
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Mirosław Bin, Jacek Pietrzykowski

Urologia Polska 1979/32/2

Postępowanie w przypadku uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych w czasie operacji wycięcia nerki
Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Stanisław Kostenko, Mirosław Bin