PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Zbigniew Buczyński

Urologia Polska 2006/59/4

Rekonstrukcje endoskopowe całkowitej pourazowej niedrożności cewki moczowej
Andrzej Zbigniew Buczyński

Urologia Polska 2002/55/3

Odległe wyniki leczenia przeszkody podpęcherzowej metodą implantacji siatkowych protez Urolume
Andrzej Zbigniew Buczyński

Urologia Polska 1997/50/3

WARTOŚĆ PRZEDŁUŻONEJ SFINKTEROTOMII W LECZENIU CZYNNOŚCIOWEJ PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ U CHORYCH Z DYSFUNKCJĄ NEUROGENNĄ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Zbigniew Buczyński

Urologia Polska 1994/47/3

Leczenie powikłań po radykalnej prostatektomii metodą podwójnej allopla- styki
Andrzej Zbigniew Buczyński
Zastosowanie sztucznych zwieraczy AUS 800 w leczeniu nietrzymania moczu
Andrzej Zbigniew Buczyński

Urologia Polska 1993/46/4

Siatkowe protezy urologiczne Urolume w leczeniu nawrotowych zwężeń cewki moczowej
Andrzej Zbigniew Buczyński

Urologia Polska 1986/39/1

Leczenie zwężeń cewki moczowej metodą optycznej uretrotomii wewnętrznej
Andrzej Zbigniew Buczyński, Wojciech Pypno

Urologia Polska 1984/37/4

OCENA URODYNAMICZNA PRZEPŁYWU CEWKOWEGO W ZDROWEJ POPULACJI MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ
Andrzej Zbigniew Buczyński

Urologia Polska 1983/36/4

Zastosowanie litotryptora ultradźwiękowego do kruszenia kamieni pęcherzowych
Andrzej Zbigniew Buczyński