PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Matejczuk

Urologia Polska 1978/31/4

Przypadek usunięcia nowotworu prawej nerki z częścią ściany żyły głównej dolnej oraz z czopem nowotworowym wrastającym do jej światła
Andrzej Musierowicz, Andrzej Matejczuk, Mikołaj Chilimoniuk

Urologia Polska 1978/31/3

Przypadek zezłośliwiałego mięśniaka gładkokomórkowego pęcherza moczowego
Andrzej Musierowicz, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk, Jan Czerniawski
Przypadek obustronnego nowotworu złośliwego jądra o różnej budowie histologicznej
Andrzej Musierowicz, Jan Czerniawski, Andrzej Nowiński, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk

Urologia Polska 1978/31/2

Wpływ cewnikowania pęcherza moczowego na częstość zakażenia nasieniowodów
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk