PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Milecki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

W jakiej grupie chorych na raka stercza można oczekiwać największego zysku w przypadku zastosowania uzupełniającej radioterapii po radykalnej prostatektomii?
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Michał Hrab

Urologia Polska 2007/60/2

Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego
Marek Kanikowski, Janusz Skowronek, Piotr Milecki, Magda Kubaszewska, Adam Chicheł

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.4 - Porównanie wyników leczenia przerzutów raka stercza do kości przy zastosowaniu monoterapii izotopem strontu 89 (SR89) lub samaru 153 (SM153) do terapii skojarzonej (SR89 lub SM153 + radioterapia)
Maciej Bączyk, Piotr Milecki, Jan Sowiński
KOD: 7.3 - Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza
Piotr Milecki, Tomasz Piotrowski, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski
KOD: 21 - Tu retroperitonealis-haemangiopericytoma - opis przypadku
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Patryk Gmerek, Piotr Milecki, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Tomasz Deja

Urologia Polska 2005/58/4

Ryzyko wyindukowania nowotworu złośliwego po radioterapii z powodu raka stercza
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Objawy uboczne związane z radykalną radioterapią raka stercza
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias
Pooperacyjna radioterapia po radykalnej prostatektomii
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias
Leczenie pacjentów ze zwężeniami zespolenia pęcherzowo-cewkowego, poddanych radykalnej prostatektomii i radioterapii z powodu raka stercza - doświadczenia własne
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Piotr Milecki
Paliatywna radioterapia u chorych z przerzutami do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski, Andrzej Antczak

Urologia Polska 2004/57/2a

RII-4: Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza. Ocena wstępna
Piotr Milecki, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Paweł Kalwas

Urologia Polska 2003/56/4

Pooperacyjna radioterapia z pól zewnętrznych po radykalnej prostatektomii u chorych na raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Janusz Skowronek, Tomasz Stachowski

Urologia Polska 2002/55/2

Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2001/54/4

Radioterapia jako jedna z opcji leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias