PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Pooperacyjna radioterapia po radykalnej prostatektomii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Milecki, Zbigniew Kwias