PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Objawy uboczne związane z radykalną radioterapią raka stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Milecki, Zbigniew Kwias