PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Paliatywna radioterapia u chorych z przerzutami do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski, Andrzej Antczak