PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Stachowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 6.4 - Zastosowanie stentów śródcewkowych jako alternatywnej metody leczenia przeszkody podpęcherzowej
Tomasz Deja, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Patryk Gmerek
KOD: 7.3 - Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza
Piotr Milecki, Tomasz Piotrowski, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski
KOD: 21 - Tu retroperitonealis-haemangiopericytoma - opis przypadku
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Patryk Gmerek, Piotr Milecki, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Tomasz Deja

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Leczenie pacjentów ze zwężeniami zespolenia pęcherzowo-cewkowego, poddanych radykalnej prostatektomii i radioterapii z powodu raka stercza - doświadczenia własne
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Piotr Milecki
Paliatywna radioterapia u chorych z przerzutami do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski, Andrzej Antczak
Zastosowanie czasowych stentów śródcewkowych u chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Andrzej Antczak

Urologia Polska 2004/57/2a

PVI-7: Ocena powikłań urologicznych po wszczepieniu protez naczyniowych
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Jacek Rataj, Tomasz Stachowski, Stanisław Zapalski, Marcin Gabryel, Paweł Zieliński, Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski
RII-4: Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza. Ocena wstępna
Piotr Milecki, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Paweł Kalwas

Urologia Polska 2003/56/4

Pooperacyjna radioterapia z pól zewnętrznych po radykalnej prostatektomii u chorych na raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Janusz Skowronek, Tomasz Stachowski

Urologia Polska 2002/55/2

Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2001/54/4

Radioterapia jako jedna z opcji leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1997/50/2

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO SPOSOBEM OBLITERACJI ŻYŁY NASIENNEJ U 54 CHORYCH
Tomasz Stachowski, P. Skrzywanek, Zbigniew Kwias, Andrzej Karwowski