PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zastosowanie czasowych stentów śródcewkowych u chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Andrzej Antczak