PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Włodzimierz Kowalczyk

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 6.4 - Zastosowanie stentów śródcewkowych jako alternatywnej metody leczenia przeszkody podpęcherzowej
Tomasz Deja, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Patryk Gmerek
KOD: 21 - Tu retroperitonealis-haemangiopericytoma - opis przypadku
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Patryk Gmerek, Piotr Milecki, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Tomasz Deja

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Leczenie pacjentów ze zwężeniami zespolenia pęcherzowo-cewkowego, poddanych radykalnej prostatektomii i radioterapii z powodu raka stercza - doświadczenia własne
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Piotr Milecki
Zastosowanie czasowych stentów śródcewkowych u chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Andrzej Antczak