PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Pietrzyk

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Koncepcja krajowego systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych na raka gruczołu krokowego
Tomasz Ząbkowski, Jan Figurski, Michał Pietrzyk, Henryk Zieliński

Urologia Polska 1995/48/3

LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SKÓRY WSPÓŁISTNIEJĄCY Z LISZAJEM PŁASKIM PRZEROSTOWYM NAPLETKA
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Zenon Wielicki

Urologia Polska 1993/46/2

Wyniki operacyjnego leczenia wrodzonych moczowodów olbrzymich u dzieci
Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1993/46/1

Ocena późnych wyników operacyj nego leczenia urazowych uszkodzeń nerek
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1988/41/2

TORBIEL RZEKOMA NADNERCZA LEWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCA Z KAMICĄ NERKOWĄ
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Jan Bargieł

Urologia Polska 1985/38/3

RESZTKOWA NERKA POURAZOWA
Mieczysław Fryczkowski, Stanisław Skrzelewski, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1982/35/3-4

Pierwotny odpływ pęcherzowo-moczowodowy u młodych kobiet
Mieczysław Fryczkowski, Wojciech Rawski, Michał Pietrzyk