PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Piaszczyński

Urologia Polska 1983/36/1

Badania doświadczalne nad wpływem 3,7% roztworu formaliny na miedniczkę, kielichy i nerkę królika
Jerzy Piaszczyński, Ryszard Cieslik, Tadeusz Krzeski
Zmiany w moczowodzie królika spowodowane wprowadzeniem do pęcherza moczowego 3,7% roztworu formaliny
Jerzy Piaszczyński, Tadeusz Krzeski, Ryszard Cieslik
Przypadek jednoczasowego postrzału pęcherza i jelita cienkiego oraz żyły biodrowej wewnętrznej
Ryszard Cieślik, Jerzy Piaszczyński, Lech Cerkownik

Urologia Polska 1982/35/1-2

Badania doświadczalne zmian ściany pęcherza wywołanych 3,7% roztworem formaliny
Jerzy Piaszczyński, Alojzy Wieteska, Karol Gugała, Edward Pogodski

Urologia Polska 1980/33/2

Tłuszczakomięsak nerki
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Jerzy Piaszczyński, Zbigniew Wolnik