PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Kawecki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wykorzystanie jelit w operacjach odtwórczych w przypadku raka pęcherza moczowego
Krzysztof Pliszek, Jan Kawecki, Ryszard Zbroński, Paweł Pawlaczek, Henryk Augustyniak, Piotr Bryniarski, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Salska, Wiesław Duda, Andrzej Paradysz
Laserowa endopielotomia w przypadkach zwężeń połączenia miedniczkowo- -moczowodowego
Wiesław Duda, Jan Kawecki, Michał Białożyt

Urologia Polska 2005/58/1

Kruszenie kamienia w moczowodzie laserem holmowym u chorej z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu metodą Brickera
Jan Kawecki, Wiesław Duda, Kamil Bochynek, Artur Pietrusa

Urologia Polska 2001/54/3

Sprawozdanie z pobytu naukowo-instruktażowego nad zastosowaniem lasera holmowego w urologii
Jan Kawecki, Michał Tkocz

Urologia Polska 1998/51/3

ZESPÓŁ OSTREJ MOSZNY ? WYNIKI LECZENIA
Wiesław Duda, Jan Kawecki, Mirosław Salamon, Krzysztof Łukojć, Krzysztof Sacha, Andrzej Szurkowski

Urologia Polska 1992/45/3

Analiza powikłań po zabiegach ESWL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Sacha, Krzysztof Łukojć, Jan Kawecki

Urologia Polska 1992/45/2

Zastosowanie lasera neodymowego w leczeniu kłykcin kończystych. Doniesienie wstępne
Krzysztof Bar, Jan Kawecki, Michał Tkocz, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny

Urologia Polska 1990/43/3

LASER W LECZENIU NIEKTÓRYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner, Jan Kawecki