PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Cezary Torz

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-3: Cystektomia bez podwiązki
Tomasz Borkowski, Cezary Torz, Daniel Leszczyński, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
PIV-2: Syntetyczne taśmy z siatki prolenowej w świetle dróg moczowych po operacjach wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Bartosz Dybowski, Cezary Torz, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
RIV-3: Skuteczność i bezpieczeństwo alfuzosyny, stosowanej raz dziennie w dawce 10 mg w grupie 196 mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza
Andrzej Borkowski, Ryszard Hanecki, Cezary Torz
SNV-4: Sexual function and quality of life in 196 BPH men treated with alfuzosin 10 mg once-daily
Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski, Cezary Torz

Urologia Polska 2001/54/4

Objawowe krwiaki po ESWL
Bolesław Kuzaka, Cezary Torz, Tomasz Ferenz, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1998/51/3

NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODÓW WYTRYSKOWYCH ? OPIS PRZYPADKU
Cezary Torz, Elżbieta Keller, Janusz Gołębiewski

Urologia Polska 1997/50/2

WYNIK OPERACJI METODĄ MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ W OCENIE PACJENTEK
Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Cezary Torz, Andrzej Borkowski
ŚLUZAK NERKI
Cezary Torz, Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Roman Pykało

Urologia Polska 1994/47/3

Ropień stercza
Cezary Torz

Urologia Polska 1994/47/1-2

Cystektomia z odpro- wadzeniem moczu do jelita grubego u chorych z nowotworem pęcherza moczowego w złym stanie ogólnym
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/2

Zastępczy, niskociśnieniowy pęcherz z jelita cien kiego u chorych po cystektomii z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego — 3-letnie obserwacje
Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Cezary Torz
Skleroterapia wodniaków jąder z uży- ciem tetracykliny
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz