PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Werel

Urologia Polska 2004/57/2a

AP-18: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w nowotworach układu moczowego
Barbara Darewicz, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Marian Sulik, Tomasz Domel, Tadeusz Werel

Urologia Polska 1997/50/1

FORTECORTIN W LECZENIU CHOROBY PEYRONIEGO
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Tadeusz Werel

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTOSOWANIE PROSTAGLANDYNY E1 (EDEX) W FARMAKOLOGICZNYM LECZENIU IMPOTENCJI
Barbara Darewicz, Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk
CHEMICZNE OPARZENIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH U 37 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Krzysztof Rogowski, Barbara Darewicz, Tadeusz Werel

Urologia Polska 1995/48/3

OCENA WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBA PEYRONIE PO STOSOWANIU MIEJSCOWYCH INIEKCJI ORGOTEINY
Janusz Darewicz, Tadeusz Werel, Barbara Darewicz, Lech Gałek
ZASTOSOWANIE PÓŁSZTYWNYCH PROTEZ PRĄCIOWYCH W LECZENIU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PEYRONIE - OPIS PRZYPADKU
Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Lech Gałek

Urologia Polska 1994/47/1-2

Całkowite żywienie pozajelitowe metodą jednego worka u chorych po wytworzeniu zastępczego pęcherza jelitowego
Tadeusz Werel, Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Bogdan Zalewski

Urologia Polska 1992/45/3

Rzadka obserwacja chorego z oparzeniem żołędzi prącia
Tadeusz Werel, Eugeniusz Malczyk, Jacek Kudelski
Priapizm jako jeden z pierwszych objawów w zaawansowanym raku pęcherza moczowego
Eugeniusz Malczyk, Tadeusz Werel, Jacek Kudelski

Urologia Polska 1992/45/1

Urazowe oderwania tętnicy nadbrzusznej dolnej po wykonanej operacji mikronaczyniowej z powodu impotencji
Jacek Kudelski, Tadeusz Werel