PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysław Ołpiński

Urologia Polska 1992/45/2

ESWL u dzieci
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki

Urologia Polska 1992/45/1

Szczelna przetoka pęcherzowo-skórna
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Tadeusz Krzeski, Mieczysław Ołpiński

Urologia Polska 1991/44/2

Leczenie kamicy odlewowej nerek u dzieci metodą ESWL
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki

Urologia Polska 1990/43/1

WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Mieczysław Ołpiński, Janusz Gołębiewski, Tadeusz Krzeski