PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Kula

Urologia Polska 2008/61/3

Znaczenie receptorów estrogenowych i enzymu aromatazy w spermatogenezie, różnicowaniu płciowym mózgu i rozwoju kośćca u mężczyzn
Renata Walczak-Jędrzejowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Rozpoznanie histopatologiczne i markery nowotworowe we krwi a zaawansowanie kliniczne guzów jądra wywodzących się z komórek płciowych
Elżbieta Oszukowska, Waldemar Różański, Magdalena Jakubiak-Wielganowicz, Marek Sosnowski, Radzisław Kordek, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2007/60/4

Aktywność płciowa a czynniki ryzyka miażdżycy i zmiany hormonalne u młodych mężczyzn
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula, Katarzyna Marchlewska, Elżbieta Oszukowska, Anna Gumińska, Sylwia Jastrzębska, Edyta Kramek, Eliza Zawadzka, Renata Walczak-Jędrzejowska

Urologia Polska 2005/58/2

Dysgenezja jąder ze zmianą nowotworową u mężczyzny z interseksualizmem: obserwacja i postępowanie kliniczne od okresu noworodkowego do 29. roku życia
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Marek Sosnowski, Elżbieta Oszukowska, Jan Karol Wolski, Tomasz Romer, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-9: Zmienność parametrów nasienia w kolejnych ejakulacjach
Elżbieta Oszukowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula
PVII-1: Częstość występowania zmian nowotworowych pochodzących z komórek płciowych w relacji do innych uszkodzeń nabłonka plemnikotwórczego w grupach ryzyka nowotworów jądra
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Elżbieta Oszukowska, Marek Sosnowski, Wojciech Kuzański, Jan Plaża, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula
PVII-2: Rozpoznanie wewnątrzkanalikowego raka jądra i jego leczenie u mężczyzny z dysgenezją gonad
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Maria Szarras-Czapnik, Marek Sosnowski, Elżbieta Oszukowska, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2003/56/2

Zmiany wydzielania estradiolu i testosteronu przy leydigioma i po usunięciu jądra z guzem
Elżbieta Oszukowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Marek Lipiński, Krzysztof Kula

Urologia Polska 1997/50/1

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CARCINOMA IN SITU W JĄDRZE PRZECIWLEGŁYM PRZY JEDNOSTRONNYM ZARODKOWYM NOWOTWORZE GONADY MĘSKIEJ
Marek Sosnowski, Krzysztof Kula

Urologia Polska 1985/38/1

WPŁYW POZAOTRZEWNOWEGO PRZECIĘCIA ŻYŁY JĄDROWEJ Z ZASTOSOWANIEM FLEBOGRAFII NA PODSTAWOWE PARAMETRY NASIENIA U CHORYCH Z ŻYLAKAMI POWRÓZKA NASIENNEGO
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin, Krzysztof Kula

Urologia Polska 1978/31/1

Sprawozdanie z i międzynarodowego kongresu andrologii w Barcelonie (12-15 lipca 1976)
Krzysztof Kula