PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Karol Stąpor

Urologia Polska 1983/36/1

Ocena porównawcza badań histopatologicznych i cytologicznych w rozpoznawaniu raka stercza
Karol Stąpor, Jadwiga Kużnicka, Andrzej Eichelkraut, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Jerzy Wiśniewski, Jacek Sosnowski, Zbigniew Janiak

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek współistnienia raka nerki i kamicy nerkowej oraz gruczolaka w ścianie torbieli nerkowej rozpoznany śródoperacyjnie
Karol Stąpor, Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1980/33/2

Siatka metalowa do śródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich jako pomoc przy odszukiwaniu drobnych kamieni w kielichach nerki
Leszek Jeromin, Karol Stąpor, Zbigniew Janiak

Urologia Polska 1978/31/2

Leukoplakia układu moczowego
Marek Rożniecki, Karol Stąpor, Marek Sosnowski