PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Nowiński

Urologia Polska 1979/32/1

Zwłóknienie w przestrzeni pozaotrzewnowej z następowym zwężeniem moczowodu u chorego z tętniakowatością aorty i tętnic biodrowych
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski

Urologia Polska 1978/31/3

Przypadek obustronnego nowotworu złośliwego jądra o różnej budowie histologicznej
Andrzej Musierowicz, Jan Czerniawski, Andrzej Nowiński, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk

Urologia Polska 1978/31/2

Wpływ cewnikowania pęcherza moczowego na częstość zakażenia nasieniowodów
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek pierwotnego raka płaskonabłonkowego miedniczki nerkowej
Andrzej Musierowicz, Jerzy K. Jodczyk, Andrzej Nowiński