PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Urologia Polska 2008/61/2

REVIEW ARTICLES

Ultrasound contrast agents applications in diagnostics of renal diseases. Part I. Basic information about structure, principles of work, technical aspects, artifacts and contraindications for use of ultrasound contrast agents (UCA)
Andrzej Lewicki1, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński
Ultrasound contrast agents applications (CEUS) in diagnostics of renal diseases. Part II. The normal kidney, renal trauma, renal vascular diseases, transplanted kidney, acute pyelonephritis
Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński
Ultrasound contrast agents applications in diagnostics of renal diseases. Part III. Renal tumors
Andrzej Lewicki, Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa, Piotr Marczyński
Hereditary xanthinuria – a very rare cause of hypouricaemia and nephrolithiasis
Agnieszka Jurecka, Anna Tylki-Szymańska
Conception of sentinel lymph node in prostate cancer patients – preliminary experience
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Marek Urban, Beata Chrapko

UROLOGICAL ONCOLOGY

Minimally invasive surgical therapy of renal tumors – part I
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Przemysław Szostek, Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz
Minimally invasive surgical therapy of renal tumors – part II
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Przemysław Szostek, Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz

ENDOUROLOGY & MINIMALLY INVASIVE THER APY

Laparoscopic nephrectomy with preoperatively diagnosed thrombus in venous system
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Laparoscopic live donor nephrectomy
Marcin Słojewski, Tomasz Śluzar, Adam Gołąb, Jerzy Chłodny, Samir Zeair, Marek Umiński, Krzysztof Dziewanowski, Andrzej Sikorski
Application of holmium laser energy for desintegration of ureteral stones in an outpatient setting
Piotr Humański, Piotr Dykczyński
Comments on the article „Application of holmium laser energy for desintegration of ureteral stones in an outpatient setting”
Andrzej Prelich

RECONSTRUCTIVE UROLOGY

Ureteral obstructions following aortofemoral bypass surgery
Bolesław Kuzaka, Janusz Judycki, Tomasz Borkowski, Piotr Kuzaka, Maciej Niemierko, Maciej Czaplicki

CASE REPORTS

Gruczolakowłókniakomięśniak jądra – zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego do oceny złośliwości guza i ustalenia wskazań do jego wycięcia
Sahin Kabay, Mehmet Yucel, Orhan Ozbek, Esra Gurlek Olgun
Sarcomatoid renal cell carcinoma
Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki, Maciej Ziarek, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas
Phyllodes tumor of the prostate
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Maciej Niemierko, Roman Pykało, Maciej Czaplicki

UROLOGICAL LITERATURE REVIEW

Urological literature review: November 2006 – November 2007. Part II
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
Internet in education of urologists and andrologists
Igor Shaderkin - Krasnodar, Russia, Aleksander Shulyak - Lviv, Ukraine

Letters to the Editor

Mykola Pasichnyk, Serhiy Pasichnyk, Aleksander Shulyak