PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Witold Woźniak

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Sieć naczyniowa moczowo-płciowa w okresie zarodkowym
Piotr Cieśliński, Witold Woźniak, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wczesny rozwój nerki u zarodków ludzkich
Piotr Cieśliński, Witold Woźniak, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 1997/50/3

ALGORYTMY DECYZYJNE W LECZENIU KAMICY MOCZOWEJ METODĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski

Urologia Polska 1997/50/2

WYSTĘPOWANIE I TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE NOWOTWORÓW TYPU ONCOCYTOMA W MATERIALE WŁASNYM
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Wiesław Sokołowski

Urologia Polska 1995/48/3

OCENA WYNIKÓW LECZENIA CHORYCH Z POJEDYNCZYM KAMIENIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ METODĄ ESWL
Witold Woźniak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Andrzej Antczak

Urologia Polska 1995/48/2

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU KLINICZNEGO W INSTYTUCIE UROLOGII UNIWERSYTETU W PADWIE
Witold Woźniak