PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wczesny rozwój nerki u zarodków ludzkich
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Cieśliński, Witold Woźniak, Zbigniew Kwias