PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Cieslik

Urologia Polska 1984/37/3

W SPRAWIE WYCIĘCIA, ZESZYCIA I KONTROLNEGO ODSŁONIĘCIA NERKI Z DOSTĘPU PRZEZOTRZEWNOWEGO BEZ PERITONIZACJI ŁOŻYSKA
Lech Cerkownik, Andrzej Musierowicz, Ryszard Cieslik, Andrzej Łabędzki, Jerzy Stabiszewski, Aleksander Miłkowski

Urologia Polska 1983/36/4

Roponercze spowodowane nawrotowym nerwiakiem zwojowym
Lech Cerkownik, Telesfor Saracyn, Tadeusz Cieslik, Ryszard Cieslik

Urologia Polska 1983/36/1

Badania doświadczalne nad wpływem 3,7% roztworu formaliny na miedniczkę, kielichy i nerkę królika
Jerzy Piaszczyński, Ryszard Cieslik, Tadeusz Krzeski
Zmiany w moczowodzie królika spowodowane wprowadzeniem do pęcherza moczowego 3,7% roztworu formaliny
Jerzy Piaszczyński, Tadeusz Krzeski, Ryszard Cieslik