PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Koralewski

Urologia Polska 1995/48/1

OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII DRUGIEGO RZUTU OPARTEJ NA IFOSFAMIDZIE W LECZENIU CHORYCH NA NIENASIENIAKOWATEGO RAKA JĄDRA
Piotr Koralewski, Marek Pawlicki, Tomasz Zemełka, Jadwiga Pernal

Urologia Polska 1989/42/3

OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMICZNEGO LECZENIA ZARODKOWYCH GUZÓW JĄDRA Z KOMPONENTĄ YOLK SAC
Jacek Tomczykowski, Piotr Koralewski, Marek Pawlicki

Urologia Polska 1986/39/4

ROLA CISPLATYNY W LECZENIU CHORYCH NA NIENASIENIAKOWATE, ZARODKOWE NOWOTWORY JĄDRA
Marek Pawlicki, Piotr Koralewski, Bogumił Adamczyk

Urologia Polska 1984/37/1

PALIATYWNE LECZENIE NIENASIENIAKOWYCH ZARODKOWYCH NOWOTWORÓW JĄDRA
Marek Pawlicki, Piotr Koralewski