PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Małgorzata Baka-Jakubiak

Urologia Polska 1994/47/1a

Pierwotne zamknięcie wynicowanego pęcherza
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
Czynnościowa rekonstrukcja w zespole wierz- chniactwa i wynicowan
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
Wady odbytu i odbytnicy u dzieci z wynicowaniem pęcherza moczowego
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński

Urologia Polska 1982/35/3-4

Rozpoznanie, klasyfikacja i postępowanie w zdwojeniach górnych dróg moczowych
Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Małgorzata Baka-Jakubiak, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński

Urologia Polska 1980/33/4

Wrodzony brak pęcherza i cewki moczowej
Włodzimierz Joszt, Zygmunt H. Kaliciński, Małgorzata Baka-Jakubiak, Henryka Szczepanska