PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lesław Steinmetz

Urologia Polska 1981/34/3-4

Biopsja stercza igłą Vim Silvermana przez krocze
Lesław Steinmetz, Włodzimierz Sz. Wajkert

Urologia Polska 1981/34/2

Ureter retrocavalis
Lesław Steinmetz, Lech Nowak

Urologia Polska 1979/32/4

Guz Wilmsa u dorosłego mężczyzny
Lesław Steinmetz, Anna Raczyńska

Urologia Polska 1978/31/3

Pacjent po siedemdziesiątce w oddziale urologicznym
Lesław Steinmetz, Janusz Filipiak, Wojciech Papesz

Urologia Polska 1978/31/1

Sonda z sygnałem akustycznym w operacjach kamicy nerek
Lesław Steinmetz