PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lech Stachurski

Urologia Polska 1995/48/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU PT. ?ENDOCHIRURGIA NERKI I MOCZOWODU" - Loano, 13-16.11.1994 r.
Ewa Koźmińska, Lech Stachurski, Tomasz Ferenz

Urologia Polska 1994/47/4

Pęcherz odbytniczy typu Mainz II — Miller — Hautman
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski, Dariusz Perkowski

Urologia Polska 1992/45/4

Naciek okołowyrostkowy w przebiegu rakowiaka wyrostka robaczkowego naśladujący guz pęcherza moczowego
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski

Urologia Polska 1985/38/4

OBUSTRONNY NACZYNIAKOMIĘŚNIAKOTŁUSZCZAK NERKI (ANGIOLEIOMYOLIPOMA) LECZONY OPERACYJNIE
Lech Stachurski, Odon Pętlak, Witold Szyfer