PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Sosnowski

Urologia Polska 1986/39/4

WYNIKI CHEMIOTERAPII PRZERZUTÓW DO PŁUC NOWOTWORÓW ZARODKOWYCH JĄDRA NIE BĘDĄCYCH NASIENIAKAMI
Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Sosnowski

Urologia Polska 1986/39/3

WYNIKI LECZENIA CHORYCH NA ZARODKOWE, NIENASIENIAKOWE NOWOTWORY JĄDRA W STADIUM Tl?3 N1?2. MO. HEMIKASTRACJĄ ORAZ RADYKALNĄ LIMFADENEKTOMIĄ ZAOTRZEWNOWĄ BEZ WSPOMAGANIA CHEMIOTERAPIĄ
Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Sosnowski