PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Hampel

Urologia Polska 1980/33/3

Poprzeczne wycięcie bieguna nerki
Jerzy Hampel, Roman Szwedowski
Porównanie wyników wycięcia bieguna nerki metodą poprzeczną z wynikami wycięcia bieguna nerki metodą klinową
Jerzy Hampel, Roman Szwedowski

Urologia Polska 1978/31/1

Częściowe wycięcie nerki zmodyfikowanym sposobem D. F. Williamsa
Jerzy Hampel
Obustronne zespolenie ciała jamistego prącia z żyłą odpiszczelową wielką jako leczenie priapizmu
Jerzy Hampel