PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Sko造szewski

Urologia Polska 1995/48/1

OCENA SKUTECZNO列I SKOJARZONEGO LECZENIA NASIENIAKA J.RA
Teresa Kowalska, Marian Reinfuss, Dorota Kocio貫k, Jan Sko造szewski

Urologia Polska 1991/44/1

Guz Wilmsa u doros造ch
Marian Reinfuss, Dorota Kocio貫k, Jan Sko造szewski

Urologia Polska 1986/39/3

WYNIKI RADYKALNEJ TELEGAMMATERAPII 60Co W PILOTOWEJ GRUPIE CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH W LATACH 1978?1981
Andrzej Radkowski, Jan Sko造szewski

Urologia Polska 1984/37/2

RADIOTERAPIA UROLOGICZNA ? STATUS PRAESENS I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Jan Sko造szewski