PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Gabriel Turowski

Urologia Polska 1986/39/1

Wpływ operacji na reaktywność immunologiczną chorych z gruczolakiem stercza
Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1985/38/1

PODSTAWY IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
Gabriel Turowski

Urologia Polska 1984/37/4

OCENA AKTYWNOŚCI RECEPTOROWEJ LIMFOCYTÓW T W TESTACH ROZETOWYCH U CHORYCH NA RAKA I GRUCZOLAK STERCZA
Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski, Adam Kwinta
OCENA AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ GRANULOCYTÓW OBOJĘTNOCHŁONNYCH W TESTACH REDUKCJI NBT U CHORYCH NA GRUCZOLAK I RAKA STERCZA
Gabriel Turowski, Adam Kwinta, Zygmunt Dobrowolski