PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Wójcik

Urologia Polska 1997/50/3

KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻENIA PSA I PAP U CHORYCH NA RAKA STERCZA PRZED I W 7 DOBIE PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU JĄDER*
Jan Kulpa, Ewa Wójcik, Jan Latała, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Stelmach

Urologia Polska 1995/48/1

STĘŻENIE PSA I PAP U CHORYCH NA GRUCZOLAK STERCZA PRZED I 1 ROK PO ADENOMEKTOMII
Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Ewa Wójcik, Katarzyna Miodońska, Urszula Rychlik

Urologia Polska 1994/47/3

Objętość gruczołu a stężenie PAP i PSA u chorych na gruczolak sterc
Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Ewa Wójcik, Janusz Jaszczyński

Urologia Polska 1989/42/1

OCENA STĘŻENIA SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) W OSOCZU CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Kulpa, Antonina Marczyńska, Ewa Wójcik, Andrzej Bugajski, Jan Leńko