PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogusława Baranowska

Urologia Polska 1992/45/2

Wykazanie obecności FSH-podobnej substancji w tkankach usuniętych gruczolaków stercza
Waldemar Dorobek, Bogusława Baranowska, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1988/41/1

OCENA ZAWARTOŚCI LH I FSH W TKANCE GRUCZOLAKA STERCZA
Waldemar Dorobek, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski, Stefan Zgliczyński, Bogusława Baranowska

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek prawostronnego wodonercza wywołanego przerzutem raka do dolnego odcinka moczowodu
Jan Szymanowski, Jan Lech Półtorak, Bogusława Baranowska, Cezary Lucer