PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Szurkowski

Urologia Polska 1998/51/3

ZESPÓŁ OSTREJ MOSZNY ? WYNIKI LECZENIA
Wiesław Duda, Jan Kawecki, Mirosław Salamon, Krzysztof Łukojć, Krzysztof Sacha, Andrzej Szurkowski

Urologia Polska 1992/45/4

Mepartricin (Ipertrofan) w leczeniu chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Wiesław Duda, Andrzej Szurkowski, Michał Tkocz

Urologia Polska 1987/40/4

OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW JĄDER OPARTA NA WŁASNYM MATERIALE
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń, Andrzej Szurkowski

Urologia Polska 1987/40/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W PRZEZCEWKOWEJ ULTRASONOGRAFICZNEJ DIAGNOSTYCE CHORÓB PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Noga, Zbigniew Jeleń, Adam Szkodny, Andrzej Szurkowski