PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zygmunt Jasiński

Urologia Polska 1980/33/3

Operacje wytwórcze cewki moczowej w balanitis xerotic obliterans
Zygmunt Jasiński, Zbigniew Wolski, Stanisław Banach

Urologia Polska 1978/31/4

Niewydolność nerek z przyczyn urologicznych
Zygmunt Jasiński, Stanisław Banach, Zbigniew Wolski, Anna Skrzycka, Julian Witorzeńć