PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Jabłonowski

Urologia Polska 2008/61/3

Chemoprewencja raka stercza – nowe perspektywy?
Zbigniew Jabłonowski

Urologia Polska 2007/60/4

Ocena zużycia i uszkodzeń włókien różnego typu laserów podczas zabiegów urologicznych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Piotr Chłosta, Stanisław Stępień, Zbigniew Jabłonowski, Marek Lipiński, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2007/60/3

Nowotwory układu moczowo-płciowego u osób zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności
Zbigniew Jabłonowski, Elżbieta Jabłonowska

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena profilu antyoksydacyjnego u chorych z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego
Zbigniew Jabłonowski, Waldemar Różański, Edyta Reszka, Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2001/54/4

Ocena skuteczności leczenia łagodnego rozrostu stercza preparatem Hytrin (terazosin hydrochloride) na podstawie wicloośrodkowej próby klinicznej
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Trzepizur, Waldemar Różański, Radosław Boniecki, Janusz Kuśnierz, Cezary Zydek, Zbigniew Jabłonowski

Urologia Polska 1999/52/1

LAPAROSKOPOWA KOLPOURETROSUSPENSJA METODĄ OU W LECZENIU WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Cezary Zydek

Urologia Polska 1998/51/4

POWIKŁANIA PO 252 UROLOGICZNYCH ZABIEGACH LAPAROSKOPOWYCH W MATERIALE KLINIKI UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Józef Howaniec, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Cezary Zydek

Urologia Polska 1998/51/1

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W BRUKSELI, BELGIA 16-17 MAJA 1997 ROKU
Zbigniew Jabłonowski, Witold Cerski, Maciej Gruszczyński, Maciej Niemirowicz
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W 1 KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH W HAMBURGU, NIEMCY 17-19 LIPCA 1997 ROKU
Zbigniew Jabłonowski, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 1997/50/2

INTERFERON W PALIATYWNYM LECZENIU RAKA NERKI I JEGO PRZERZUTÓW
Witold Cerski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski

Urologia Polska 1997/50/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIVERSITE LIBRĘ DE BRUXELLES BRUKSELA, BELGIA 08-12.07.1996 r.
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski