PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Kuzański

Urologia Polska 2007/60/2

Badanie termograficzne w diagnozowaniu młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego. Doniesienie wstępne
Wojciech Kuzański, Adam Olszewski, Andrzej Napieralski, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2005/58/1

Odległe wyniki leczenia chłopców z powodu wnętrostwa. Część 2: Czynność spermatogenetyczna i hormonalna
Wojciech Kuzański, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2004/57/4

Odległe wyniki leczenia chłopców z wnętrostwem. Część I: Wielkość gonady i ryzyko przemiany nowotworowej
Wojciech Kuzański, Jerzy Niedzielski

Urologia Polska 2004/57/2a

PVII-1: Częstość występowania zmian nowotworowych pochodzących z komórek płciowych w relacji do innych uszkodzeń nabłonka plemnikotwórczego w grupach ryzyka nowotworów jądra
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Elżbieta Oszukowska, Marek Sosnowski, Wojciech Kuzański, Jan Plaża, Katarzyna Marchlewska, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2004/57/2

Wnętrostwo - nieprawidłowości budowy morfologicznej gonady i zaburzenia immunologiczne mające wpływ na płodność
Wojciech Kuzański, Maria Koziarkiewicz, Jerzy Niedzielski