PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Waldemar Dorobek

Urologia Polska 1992/45/2

Wykazanie obecności FSH-podobnej substancji w tkankach usuniętych gruczolaków stercza
Waldemar Dorobek, Bogusława Baranowska, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1988/41/1

OCENA ZAWARTOŚCI LH I FSH W TKANCE GRUCZOLAKA STERCZA
Waldemar Dorobek, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski, Stefan Zgliczyński, Bogusława Baranowska