PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Wroński

Urologia Polska 2007/60/4

Odczytanie ludzkiego genomu
Stanisław Wroński

Urologia Polska 2004/57/2a

RI-3: Porównawcza komputerowa analiza obrazu mikroskopowej struktury prawidłowego połączenia miedniczkowo-moczowodowego oraz jego pierwotnego zwężenia 152
Stanisław Wroński, Dariusz Grzanka, Łukasz Korenkiewicz, Daniel Lewczak
RIV-2: Wpływ doksazosyny na lokalizację endoteliny-1 w obrębie gruczołu krokowego u pacjentów z łagodnym przerostem prostaty. Dodatkowy efekt terapeutyczny w terapii BPH
Stanisław Wroński, Dariusz Grzanka, Renata Sujkowska, Halina Wiśniewska, Daniel Lewczak

Urologia Polska 1997/50/2

PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI CYTOTOKSYCZNEJ LIMFOCYTÓW NACIEKAJĄCYCH GUZ NERKI - TIL, STYMULOWANYCH IL-2 ORAZ BCG
Stanisław Wroński