PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

RIV-2: Wpływ doksazosyny na lokalizację endoteliny-1 w obrębie gruczołu krokowego u pacjentów z łagodnym przerostem prostaty. Dodatkowy efekt terapeutyczny w terapii BPH
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Stanisław Wroński, Dariusz Grzanka, Renata Sujkowska, Halina Wiśniewska, Daniel Lewczak