PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Skrzelewski

Urologia Polska 1986/39/3

POURAZOWE PĘKNIĘCIE BEZOBJAWOWEGONERCZAKA ZARODKOWEGO U 6-LETNIEGO CHŁOPCA
Krzysztof Maletz, Stanisław Skrzelewski, Jerzy Nożyński

Urologia Polska 1985/38/3

RESZTKOWA NERKA POURAZOWA
Mieczysław Fryczkowski, Stanisław Skrzelewski, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1982/35/1-2

Rak nerki podkowiastej
Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Stanisław Skrzelewski